Skip to main content

Duurzaam ondernemen

Het verbeteren van de duurzaamheid van ons bedrijf, zien we als de enige manier...

De wereld met zijn unieke natuur, zijn schatten en zijn bewoners is het kostbaarste goed. Klimaatverandering, uitgeputte natuurlijke hulpbronnen, armoede, kinderarbeid, honger en watertekort, het zijn slechts enkele uitdagingen waar de wereld en de samenleving mee te maken hebben. We zijn ons terdege bewust van onze impact op de wereld en haar samenleving. Wij zijn van mening dat het drastisch verbeteren van de duurzaamheid van ons bedrijf de enige weg is naar succes op de lange termijn. We willen niet wachten op wet- en regelgeving, we willen nu goede keuzes maken.Een verhaal: hoe we een afvalvrije productie benaderen

In 2017 hebben we ons als doel gesteld om een afvalvrije productie te realiseren. We volgen het principe van Reduce > Reuse > Recycle.

Hier is een voorbeeld van hoe we dit doel bereiken. Tijdens de productie van onze microvezel-jumborollen snijden we de zelfranden (zijkanten) af, waardoor er strips van microvezelmateriaal ontstaan. Vroeger was dit voor ons een afvalstroom. Na lang zoeken hebben we verschillende partners gevonden die onze strips kunnen gebruiken als grondstof voor de productie van "spaanse" moppen. Zo hebben we een stroom afval kunnen opwaarderen tot grondstof.

Microvezel zelfkanten van jumbo rollen

Verzamel de microvezel strips in balen

Microvezelstripsin balen, grondstof voor de mopproductie


We hebben ons als doel gesteld om in 2025 CO2-neutraal te opereren

We streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2025. Dat doen we in drie stappen.

Fase 1: Verminder het energieverbruik door het energieverbruik van productieprocessen te optimaliseren en oude technologie te vervangen door nieuwe energiebesparende technologieën.
Fase 2: Elektriseer onze productieprocessen waar mogelijk.
Stap 3: Compenseer de rest van de CO2-uitstoot die we technisch niet kunnen voorkomen.

De volgende uitdaging is om te werken aan een CO2-neutrale supply chain, door samen met onze leveranciers en klanten waar mogelijk CO2-neutrale oplossingen te implementeren.